Ufunduj kamień pamięci

Jak mogę ufundować nowy kamień pamięci w Sobiborze?

W obozie zagłady w Sobiborze w latach 1942-1943 niemieccy narodowi socjaliści zamordowali 180 000 Żydów i Żydówek. W roku 2003 na terenie byłego ośrodka natychmiastowej śmierci utworzono Aleję Pamięci. Każde drzewo i umieszczony przed nim kamień miały upamiętniać jednego zamordowanego w Sobiborze człowieka. Z każdym rokiem pojawiały się nowe drzewa i kamienie. Łącznie w alei znalazło się ponad 300 kamieni pamięci. Na każdym z nich umieszczono plakietkę z nazwiskiem oraz miejscem urodzenia osoby, której dany kamień jest poświęcony. W ten sposób część ofiar przestała być anonimowa. Zamiast niewyobrażalnej, dużej i bezimiennej liczby pomordowanych zwrócono uwagę na indywidualne losy pojedynczych osób.

W 2017 roku rozpoczęto przekształcanie terenu Miejsca Pamięci w Sobiborze, co wpłynęło również na sytuację Alei Pamięci. Na czas przebudowy terenu Państwowe Muzeum na Majdanku, któremu formalnie podlega Miejsce Pamięci w Sobiborze, podjęło decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości dodawania nowych kamieni pamięci. Kwestia, czy Aleja Pamięci pozostanie częścią upamiętnienia po jego przekształceniu, przez dłuższy czas pozostawała niewyjaśniona. Po latach oczekiwań i przestoju w końcu zapadła decyzja. Aleja Pamięci wraz z wchodzącymi w jej skład drzewami i kamieniami zostanie rozebrana, same kamienie pamięci zostaną jednak zachowane i ułożone w innym miejscu na terenie nowego upamiętnienia. Po zakończeniu przebudowy miejsca pamięci będzie więc możliwość dołączenia nowych kamieni. Przekształcanie terenu w chwili obecnej nie jest jeszcze ukończone. W okresie obowiązywania czasowego wstrzymania możliwości powiększania Alei Pamięci, 70 nowych kamieni zostało ufundowanych przez ofiarodawców z Niderlandów, a kolejne 52 zostały ufundowane z Niemiec. Poza tym objęto patronatem kamienie, które będą poświęcone 33 polskim Żydom i Żydówkom zamordowanym w Sobiborze. Łącznie 155 kamieni pamięci oczekuje, by stać się częścią upamiętnienia na terenie byłego obozu zagłady. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, od kiedy będzie to możliwe.

Jeśli są Państwo zainteresowani ufundowaniem kamienia upamiętniającego pojedynczą osobę, kobietę, mężczyznę lub dziecko, czy poświęconego całej rodzinie, istnieją dwie możliwości. Mogą Państwo ufundować kamień teraz, akceptując fakt, że nie możemy jeszcze podać informacji, kiedy zostanie on ustawiony lub zgłosić taką chęć, a my skontaktujemy się z Państwem, jak tylko będzie wiadomo, że nowe kamienie pamięci mogą zostać dołączane do upamiętnienia.

W powyższej sprawie zachęcamy do kontaktu z Annett Gerhardt: gerhardt@bildungswerk-ks.de