Ruth Eva Asch

 

Ruth Eva Asch
data urodzenia: 1. października 1923
miejsce urodzenia Hoechst pod Frankfurtem nad Menem, Niemcy

Ojciec

Bruno Asch
data urodzenia: 23. lipca 1890
miejsce urodzenia: Wollstein (dziś Wolsztyn), Posen (dziś Poznań)

Matka

Margarete Asch, z domu Hauschner
data urodzenia: 16. czerwca 1886
miejsce urodzenia Poczdam, Niemcy

rodzeństwo

Mirjam Asch
urodzona w 1919 lub 1920 roku
wyemigrowała w roku 1939 z Amsterdamu do Izraela

 

Renate Asch

Renate Charlotte Asch
urodzona 24. kwietnia 1928
urodzona we Frankfurcie nad Menem w Niemczech

Bruno Asch urodził się jako syn żydowskich rodziców w Wollstein w prowincji poznańskiej. W 1894 r. rodzina przeniosła się do Berlina, gdzie Bruno zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął naukę zawodu kupca w branży tekstylnej w fabryce Davida w Berlinie Charlottenburgu. W roku 1914 ożenił się z Margarete. Dobrowolnie walczył w I Wojnie Światowej, za co otrzymał Krzyż Żelazny 1. Klasy. Po zakończeniu wojny wstąpił do SPD. Rodzina przeprowadziła się do Hoechst nad Menem należącego wówczas do francuskiej strefy okupacyjnej. W roku 1920 Bruno został pełnoetatowym kierownikiem gospodarczym w mieście Hoechst, a w roku 1923 wybrano go na burmistrza. Stracił to stanowisko jeszcze w tym samym roku, ponieważ nie wykonywał rozkazów francuskich władz okupacyjnych i został skazany na 3 miesiące więzienia.

Po zwolnieniu z więzienia rodzina przeprowadziła się do Frankfurtu i Bruno pracował jako miejski radny do spraw finansów. W 1931 roku przeniósł się do Berlina i tam objął stanowisko skarbnika miejskiego. Kiedy w 1933 roku narodowi socjaliści doszli do władzy, Bruno ze względu na swoje wyznanie i członkostwo w SPD został zwolniony ze stanowiska. Z tego powodu jesienią 1933 wyemigrował z rodziną do Amsterdamu. Tam razem z przyjacielem założyli firmę powierniczą. W roku 1938 naziści odebrali rodzinie obywatelstwo niemieckie. Ojciec Margarete Asch, Jacob Hauschner oraz siostry Nanny-Else i Gertrud Hauschner wyemigrowały do Holandii i zamieszkały z rodziną w Amsterdamie.

Kiedy oddziały niemieckie zajęły Holandię w maju 1940 roku, Bruno Asch popełnił samobójstwo w dniu 16.05.1940 r.

Ruth Eva Asch chodziła do żydowskiej szkoły sztuki użytkowej w Amsterdamie. Przez środowiska syjonistyczne poznała Philipa Jacobsa, po czym młodzi zaręczyli się.

Przez naciski ojca Philip Jacobs uciekł przez Francję, Curacao i Kanadę do Wielkiej Brytanii i wstąpił tam do armii brytyjskiej. Margarete wraz z córką Renate Charolotte, siostrami i ojcem zostali internowani w policyjnym obozie przejściowym Westerbork.

Jacob Hauschner, dziadek Ruth został wraz z obiema córkami Nanny-Else i Gertrud zostali deportowani z Westerbork do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz na terytorium Polski w dniu 23. lutego 1943 r. Prawdopodobnie zamordowano ich bezpośrednio po przybyciu do Auschwitz 26.2.1943 r.

Zaledwie 3 tygodnie później, 10. marca 1943 r. Margarete i Renate Charlotte zostały deportowane z Westerbork do Sobiboru. Był to 2. transport, który opuścił Westerbork i wyruszył w kierunku Sobiboru i zarazem ostatni transport w wagonach osobowych, w których znajdowało się 1105 osób. 13. marca 1943 roku pociąg dotarł do niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze na terytorium Polski. Poza kilkoma osobami wyselekcjonowanymi do pracy prawie wszyscy przybysze zostali zamordowani prawdopodobnie bezpośrednio po przybyciu do obozu.

Ruth Eva Asch została deportowana z Westerbork do Sobiboru wraz z rodzicami Philipa Jacobsa, Samuelem i Duifje Jacobs w dniu 20. lipca 1943 r. Był to ostatni z 19 transportów, który wyruszył z Westerbork do Sobiboru. W transporcie tym znajdowało się 2206 innych osób. Prawdopodobnie cała trójka została zamordowana bezpośrednio po przybyciu do obozu zagłady.

Stolperstein (kamień pamięci) Bruno Asch

Renate Asch, 5. klasa

Album z poezją Renate Asch