Caroline Lewandowski

Caroline Lewandowski

Caroline, Lina Lewandowski, z domu Mecca
Urodzona 2 lutego 1875 roku
Urodzona w Kassel, kraj związkowy Hesja, Niemcy

Rodzice

Julius Mecca (1843-1915)
Olga Mecca (1853-1935)

Mąż

Jakob Lewandowski
Urodzony 6 października 1860 roku
Urodzony w Hamburgu, Niemcy

Dzieci

Herbert Lewandowski
Urodzony 20 marca 1896 roku
Urodzony w Kassel, kraj związkowy Hesja, Niemcy

Irma Lewandowski
Urodzona 10 stycznia 1903 roku
Urodzona w Kassel, kraj związkowy Hesja, Niemcy
Zmarła 21 września 1915 roku w Kassel

Hans Lewandowski
Urodzony 10 lutego 1911 roku
Urodzony w Kassel, kraj związkowy Hesja, Niemcy

Paul Walter Lewandowski
Urodzony 10 lutego 1911 roku
Urodzony w Kassel, kraj związkowy Hesja, Niemcy

Dora Mosberg

Siostra Caroline Lewandowskiej

Dora Mosberg
Urodzona 9 maja 1878 roku
Urodzona w Kassel, kraj związkowy Hesja, Niemcy
Caroline, Lina Lewandowski urodziła się w 1875 roku w Kassel jako najstarsza córka Juliusa i Olgi Mecca. Jej rodzice pochodzili z Nysy nad Odrą, małego miasta na Górnym Śląsku. Dwa lata później przyszła na świat jej młodsza siostra Dora. Julius Mecca zarabiał na utrzymanie rodziny pracując jako kupiec w Kassel.
Rodzice umożliwili obojgu swoim dzieciom dobre wykształcenie w wyższej szkole dla dziewcząt.
Lina poślubiła w 1895 roku Jakoba Lewandowskiego. Pochodził on z Hamburga i posiadał pralnię wełny na obrzeżach Kassel. Urodziła im się czwórka dzieci, Herbert przyszedł na świat w 1896 roku, córka Irma w 1903 roku a w 1911 roku urodziły się bliźniaki Hans Wolfgang i Paul.
Rodzina przeprowadziła się w 1911 roku do większego mieszkania przy ulicy Hohenzollernstraße 78 (obecnie: Friedrich-Ebert-Straße). Dla Caroline Lewandowski było ważne to, by również jej dzieci poznały chrześcijańskie tradycje i dlatego każdego roku ubierała choinkę na Święta Bożego Narodzenia. Rok 1915 był dla rodziny ciężki. Najpierw zmarła zaledwie 12-letnia córka Irma, a po kilku tygodniach ojciec Caroline, Julius Mecca.
Najstarszy syn wyemigrował w roku 1923 do Holandii. Tam poślubił rok później w Utrecht Martę Berkowską. Była ona chrześcijanką i pochodziła z Berlina. W 1934 roku Herbert odwiedził po raz ostatni swoich rodziców w jego rodzinnym mieście Kassel. Potem wspominał, jak musiał powstrzymywać swojego wściekłego ojca na Königsplatz (Placu Królewskim), by nie zaatakował grupy Hitlerjugend, która śpiewała głośno antysemickie piosenki. Rok później rodzice odwiedzili Herberta w Utrecht, wtedy syn zobaczył swojego ciężko chorego ojca po raz ostatni: „Podał mi rękę z okna jeszcze raz, później zamknął okno i zniknął. A ja stałem na peronie i mówiłem do siebie cicho: ‘Ten mężczyzna był moim ojcem, moim bardzo kochanym ojcem – odszedł ode mnie, by osamotnionym umrzeć – i ja stoję tutaj bezczynnie – i pozwalam mu odejść, temu którego nigdy żaden inny człowiek mi nie zastąpi.’ Jeszcze dzisiaj jest mi na przemian zimno i gorąco, gdy myślę o tym pożegnaniu w październiku 1935 roku w Utrecht…”. Kilka miesięcy później Jakob Lewandowski zmarł w Kassel.
Dora Mecca, siostra Liny, poślubiła w 1901 roku kupca Theodora Mosberga, urodzonego w 1872 roku. Małżeństwo było bezdzietne. W 1929 roku Theodor Mosberg zmarł.
Dora przeprowadziła się po śmierci swojego szwagra w 1936 roku do swojej siostry Liny, krótko po tym przeprowadziły się obie do mieszkania przy Hardenbergstraße 6.

Linie Lewandowskiej udało się w kwietniu 1939 roku wyemigrować do Holandii i przeprowadzić się syna Hansa, który od 1935 roku mieszkał w Enschede. Po emigracji Liny Dora zatrzymała się na krótki czas we Freiburgu, z którego po kilku tygodniach wróciła do Kassel. 9. grudnia 1941 roku została zapędzona do pociągu z ponad tysiącem innych ludzi pochodzenia żydowskiego na dworcu głównym w Kassel. Pociąg „DA26” jechał do Rygi. Od tamtej pory Dora jest uważana za zaginioną. Jej znaczny majątek ze spadku jej męża i ojca został skonfiskowany przez państwo narodowo socjalistyczne. 
Caroline Lewandowski mieszkała w Enschede razem ze swoim synem Hansem Wolfgangiem przy Dahliastraat 51. Oboje zostali aresztowani i zabrani do policyjnego obozu przejściowego w Westerbork.

Hans Lewandowski został zapędzony do pociągu 19 października 1942 roku z 1326 Żydami z policyjnego obozu przejściowego w Westerbork. Celem podróży był niemiecki obóz koncentracyjny i obóz zagłady Ausschwitz-Birkenau w dzisiejszej Polsce. Po dwóch dniach podróży pociąg dojechał na miejsce 21 października. Prawdopodobnie na rampie obozu skierowano Hansa pracy przymusowej. Według rejestru więźniów został on umieszczony w obozie Ausschwitz 1, numer obozowy, który został mu przydzielony to 69448. W księdze zgonów w Auschwitz jako datę jego śmierci podano 1 grudnia 1942 roku. 

Lina Lewandowski musiała 11  maja 1943 roku wsiąść do wagonu bydlęcego, był to jedenasty transport który opuścił obóz Westerbork i ruszył w kierunku niemieckiego obozu zagłady Sobibór. Z pozostałymi 1445 żydowskimi mężczyznami, dziećmi i kobietami Lina dojechała 3 dni później do obozu zagłady. Zakłada się, że Caroline Lewandowski została zamordowana w komorze gazowej zaledwie kilka godzin po przybyciu do Sobiboru.

Paul Walter Lewandowski emigrował do Holandii. Ożenił się w 1935 roku lub 1937 roku w Amsterdamie z Edith Rosenthal, która pochodziła z Wiesbaden. Udało im się w porę wyemigrować na statku „Ausonia” do USA w 1937 roku.

Herbert Lewandowski zdał maturę. Gdy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa został zaciągnięty do wojska. W 1917 roku przeszedł do działu filmowego w Bukareszcie, gdzie stworzył swoje pierwsze pieśni i nowele oraz pisał dla gazet. Po zakończeniu wojny zaczął studiować germanistykę w Berlinie. Dodatkowo pracował dla czasopism filmowych jako redaktor i krytyk. Studia ukończył w 1923 roku w Bonn, gdzie napisał rozprawę doktorską o liryce. W tym samym roku wyemigrował do Holandii. W 1924 roku poślubił w Utrecht pochodzącą z Berlina Martę Berkowską. Urodziła im się dwójka dzieci. Herbert zarabiał na utrzymanie handlując książkami i znaczkami oraz utrzymywał się z dochodów z berlińskiego wydawnictwa „Pfeil” (niem.“Strzała”), które nabył już podczas studiów w 1922 roku. W 1933 roku dostał zakaz publikowania w Niemczech. Wiele jego książek zostało spalonych podczas palenia książek. Wydawnictwo „Pfeil” zostało w 1935 roku skonfiskowane. W 1937 roku rodzina wyemigrowała do Francji, a potem do Szwajcarii.