Strona główna

Każdy człowiek ma imię”

W obozie zagłady w Sobiborze w latach 1942-1943 zabito ponad 180 000 Żydów i Żydówek. Ich krewnym, przyjaciołom i przyjaciółkom oraz gminom, z których te osoby pochodziły, udało się do tej pory upamiętnić pojedyncze ofiary przy pomocy 300 kamieni. Każdy z nich pozwala wyłonić z niepojętej liczby ofiar poszczególne rodziny, dzieci, mężczyzn oraz kobiety.

Stowarzyszenie Bildungswerk Stanislaw Hantz e.V. pragnie udokumentować na tej stronie internetowej wszystkie nazwiska z dotychczas ułożonych kamieni. W ten sposób 700 osobom zostaną przywrócone ich imiona i historie ich życia.

Udokumentowanie nazwisk ofiar umieszczonych na kamieniach ma być formą uczczenia pamięci pomordowanych. Inicjatywa ta ma także przypominać, do czego mogą prowadzić nienawiść i wykluczenie. Ta forma upamiętnienia ma również służyć jako przestroga i nawoływać do tolerancji, otwartości i solidarności jako ważnych wartości dla wolnego i zgodnego współistnienia.