Familie Rubens

Leo Rubens,
Elze Rubens-Bonnist,
Estalla Rubens,
Bernhard Rubens

Leo Rubens
Elze Rubens-Bonnist
Estalla Rubens
Bernhard Rubens